Увеличаване на капитала на дъщерното дружество TIB Consult S.A.C.

С решение от Съвета на директорите на Дружеството, на 25.07.2023 г. „Телематик Интерактив България“ АД записа и придоби по номинална стойност 180 000 акции с номинална стойност 1 PEN всяка една от тях от увеличаването на капитала на дъщерното дружество TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (TIB Consult S.A.C.). В резултат на увеличаването на капитала акционерното участие на „Телематик Интерактив България“ АД продължава да бъде 99.99 % от капитала на Дружеството.

Подробности можете да научите от следния документ.