Резултати на дружеството за януари и февруари 2022 г.