Мениджърски екип

Десислава Панова

Председател на Съвета на директорите

Завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, юрист с повече от 20 години опит в търговско и административно право. Работи към групата компании, в която е и Телематик Интерактив България АД, от 2013 г.

Започва кариерата си като Директор на дирекция „Финансово – икономически дейности, административно-правни и информационни дейности“ в Агенция по застраховане и хазарт.

През годините е заемала различни позиции в общинска администрация, държавна администрация, в това число Министерство на икономиката, Агенцията по застраховане и хазарт, Дължавна комисия по хазарта, участвала е в управителни органи на частни компании, работещи в сферата на инжинерингови разработки, туризъм, медии.

В момента е председател на Съвета на директорите Телематик Интерактив България АД.