Отчети 2022

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Консолидирано уведомление за финансово състояне на ТИБ за първо тримесечие на 2022 г.

Уведомление за финансовото състояние на ТИБ за първо тримесечие на 2022 г.

Отчети 2020

Отчети 2019

Отчети 2018