News

The others for us

„Телематик“ отчете над 32% ръст на печалбата в края на март

„Телематик“ отчете над 32% ръст на печалбата в края на март

Инвеститори записаха акции на “Телематик Интерактив България” за 16 млн. лв.

Investors get shares of Telematic Interactive Bulgaria for 16 million.

IPO на Телематик Интерактив България

The IPO of Telematic Interactive Bulgaria

Телематик Интерактив България приема оферти за IPO-то си до 18 февруари

Telematic Interactive Bulgaria accepts offers for its IPO until the 18 of February

„Teлeмaтиĸ Интepaĸтив Бългapия“ e ĸoмпaниятa c пъpвoтo ІРО зa 2022 гoдинa нa БФБ

Telematic Interactive Bulgaria is the company with the first IPO for 2022

„Телематик“ ще разпредели част от печалбата си за 2021 г. и сред новите акционери

Telematic will distribute a part of its profit for 2021 among the new shareholders

Новите акционери в „Телематик Интерактив” ще могат да се възползват от печалбата на компанията за 2021 г.

The new shareholders in Telematic Interactive will be able to benefit from the company's profit for 2021.

„Телематик“ ще плати дивидент от печалбата за 2021 г.

Telematic will pay a dividend from the profit for 2021.

Telematic Interactive Bulgaria to launch Sofia IPO on Feb 14

Telematic Interactive Bulgaria to launch Sofia IPO on Feb 14

Компанията зад Palms Bet ще се опита да набере поне 20 млн. лв. от БФБ

The company behind Palms Bet will try to raise at least BGN 20 million from the BSE

„Телематик“ стартира първично публично предлагане на акции на 14 февруари

Telematic launched its initial public offering on February 14th

КФН одобри проспекта за публично предлагане на Телематик Интерактив България

Public offering prospectus of Telematic Interactive Bulgaria was approved

Телематик Интерактив стана партньор на Българската федерация по художествена гимнастика

Telematic Interactive became a partner of the Bulgarian Rhythmic Gymnastics Federation

Плановете за бизнес развитие на Телематик Интерактив

Telematic Interactive's business development plans

Рекорден ръст на Телематик Интерактив България

A record levels of growth of Telematic Interactive Bulgaria

Дебют на компания от игралния сектор на БФБ

The first company from the gaming sector on the BSE

Telematic Interactive Bulgaria plans IPO in early 2022

Telematic Interactive Bulgaria plans IPO in early 2022

Как Телематик Интерактив България променя игралната индустрия

How Telematic Interactive Bulgaria has changed the gaming industry

Първа компания от игралния сектор излиза на българския фондов пазар

The first company in the gaming sector goes on the Bulgarian stock market

Пионерът в онлайн игралната инудстрия

The pioneer from the online gaming industry

“Телематик Интерактив България” излиза на БФБ с цел прозрачност

Telematic Interactive Bulgaria is on the Bulgarian Stock Exchange Market to be transparent

Възходът на една българска компания

The rise of a Bulgarian company, a leader in the gaming industry