Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД, 23.06.2022