Уведомление за приет на извънредното ОСА Устав на Телематик Интерактив България АД