Отчети 2022

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Консолидирано уведомление за финансово състояне на ТИБ за първо тримесечие на 2022 г.

Уведомление за финансовото състояние на ТИБ за първо тримесечие на 2022 г.