„Телематик“ е в топ 5 на компаниите от BGBX40 с най-висока дивидентна доходност през 2023 г.

Тази година дивидентната доходност на акциите е с около 50% по-голяма в сравнение със средното за акциите от BGBX40, изплатили дивидент

Дивидентна доходност от малко над 9% ще донесе на акционерите „Телематик Интерактив България“ тази година, която е с над 50% по-голяма в сравнение със средната на дружествата от индекса BGBX40, изплатили дивидент, сочи анализ на Investor.bg. Средната е малко над 6%.

На 19 декември е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“, на което ще бъде гласуван междинен дивидент за 2023 г. в размер на 0,4 лева бруто на акция.

Дружеството вече изплати по 1 лев бруто на акция за 2022 г., като разпредели на акционерите близо 60% от печалбата си за миналата година.

Според информацията в анализа, с двата дивидента, дивидентната доходност тази година достига 9,33% при цена от около 15 лева на акция – приблизително средната цена за последната една година (14,96 лева).

С това дружеството се нарежда сред топ пет на компаниите от BGBX40, които осигуряват най-голяма дивидентна доходност на инвеститорите – „Неохим“ с 18%, „Софарма“ с над 16%, „Алкомет“ с 11,5%, БФБ-София също с над 9%.

„Телематик“ е сред малкото компании с междинен дивидент тази година

„Телематик Интерактив България“ е най-младата компания, която се листна на основен пазар на БФБ (през февруари 2022 г.). Борсата включи акциите на дружеството в индекса на 40-те най-ликвидни компании BGBX40 през есента на 2022 г., т.е. преди малко повече от година.

За кратката си история като публична компания „Телематик Интерактив България“ попада в списъка с отдавна установени публични компании, които изплащат дивидент два пъти годишно. Такава традиция имат например „Корадо-България“, „Софарма“ и още няколко компании.

Тази година обаче, заради тежката икономическа ситуация, акционерите на само три дружества от BGBX40 гласуват междинен дивидент – „Софарма“, „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и „Телематик Интерактив България“.

В последната година акциите на „Телематик Интерактив България“ поскъпват с над 6%, а пазарната капитализация достига 194,4 млн. лева.

Дружеството, за по-малко от две години като публична компания, доказа, че стриктно изпълнява ангажиментите, които е поело към инвеститорите – да изплаща минимум 40% от печалбата под формата на дивидент и да е прозрачно в комуникацията с акционерите и обществеността. 

Силни финансови резултати

„Телематик Интерактив България“ отчете 18% ръст на приходите до 86,4 млн. лева за периода януари-септември 2023 г. в сравнение със 73,5 млн. лева за периода януари-септември 2022 г. Основен принос за ръста на общите приходи имат приходите от казино игри, които се увеличават с 21% на годишна база за отчетния период до близо 77 млн. лева.

Дружеството поддържа стабилна печалба в размер на близо 18 млн. лева към края на септември.

Компанията увеличава броя на активните си клиенти за периода януари-септември 2023 г. до над 90 100 души в сравнение с почти 73 700 души за януари-септември 2022 г., което е с 22% повече на годишна база. Средният приход от един клиент остава на ниво над 100 лева.

Източник: Investor.bg