„Телематик“ започва да изплаща дивидента от печалбата за 2023 г. от 2 юли

Акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД одобриха разпределянето на над 50% от печалбата за 2023 г. като дивидент. Това стана ясно след решение на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на трети юни, понеделник.

Брутният дивидент възлиза на 0,9 лева на акция, а нетният – на 0,86 лева. Компанията ще започне да го изплаща от 2 юли 2024 г.

Общата сума е в размер на 11 661 677,1 лева. Сумата е изчислена при отчитане на обратно изкупените 2 599 броя собствени акции към датата на провеждане на общото събрание (3 юни), по които не следва да се изплаща дивидент.

Право да получат дивидент ще имат акционерите, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, на 14-тия ден след датата на провеждане на общото събрание, или 17 юни.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13 юни 2024 г.

Изплащането на дивидента ще се осъществява чрез инвестиционните посредници и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Компанията вече изплати един извънреден дивидент в началото на годината – малко над 5 млн. лева общо, или по 0,39 лева бруто на акция, от неразпределената печалба за минали години. С предложения дивидент от печалбата за 2023 г. общата сума, която дружеството ще изплати на акционерите тази година, ще достигне 1,29 лева на акция.

В последната година акциите на „Телематик“ поскъпват с над 10%, а пазарната капитализация е почти 202,2 млн. лева.

Източник: Investor.bg