Телематик Интерактив България АД увеличи капитала на дъщерното дружество TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (TIB Consult S.A.C.) в Перу

Телематик Интерактив България АД записа и придоби по номинална стойност 400 000 (четиристотин хиляди) акции с номинална стойност 1 PEN всяка една от тях от увеличаването на капитала на дъщерното дружество TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (TIB Consult S.A.C.) в Перу. В резултат на увеличаването на капитала акционерното участие на „Телематик Интерактив България” АД e повече от  99.99 % от капитала на Дружеството.

Подробонсти можете да видите тук