Сделки между дъщерните дружества на Телематик Интерактив България АД

Дъщерните дружества на Телематик Интерактви България АД – ,,СиТи Интеракгив“ ЕООД и Palmsbet Сurасао сключиха няколко сделки, с които СиТи Интерактив предоставя права за ползване на игри и платфрома на Palmsbet Curacao .

Подробности за сделките, можете да видите в приложения документ.