Телематик Интерактив България АД придоби 99,9% от капитала на TlB Consult в Перу

Телематик Интерактив България АД придоби 99,9% от капитала на TlB Consult, дружество, регистрирано в Перу. Чрез придобиването на ново дъщерно дружество ще се подпомогне администрирането и организирането на дейността на компанията в Перу.

Подробности можете да научите от следния документ.