Телематик Интерактив положи основите на устойчивите си политики с еко инициатива

На 5 юни положихме основите на политиките си за устойчивост, като с общи усилия успяхме да допринесем за една по-добра градска среда за всички нас. За мен е огромна чест, че такава голяма част от екипа на компанията се обедини в името на тази кауза. Това сподели Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив, по време на организираното от дружеството почистване на Западен парк.

Екипът на Телематик Интерактив предприе почистването на столичния парк по повод на деня на околната среда. Всички участници бяха снабдени с комплект от био ръкавици и био разградим торби за отпадъци. В резултат на инициативата, служителите на компанията събраха значително количество битови отпадъци в парка, които впоследствие бяха извозени с организиран транспорт. Активността допринесе изключително много за облагородяването на района на парка, който е известна дестинация за отдих и спорт в тази част на столицата.

„С тази инициатива изразяваме нашата ангажираност към обществото и нашата отговорност към околната среда. Вярваме, че примерът, който даваме, ще вдъхнови и мотивира други да се присъединят към това начинание, целящо създаването на устойчива общност, където природата и обществото съществуват в хармония“, допълни изпълнителният директор на Телематик Интерактив.

Тази инициатива е само малка част от планираните дейности на дружеството, целящи намаляването на въглеродния отпечатък и  насърчаването на устойчиви политики. Действайки като катализатор на устойчива промяна, компанията има за цел да стимулира другите в бранша да насочат усилията си към въвеждане на екосъобразни практики, като същевременно окаже положително въздействие на заобикалящата ни среда.