Уведомление за сключена сделка от дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД

На 30.10.2023 г. беше сключена сделка за придобиване на нематериални активи между дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД и „СиТи Гейминг“ АД.

„СиТи Гейминг“ АД (лицензодател) отстъпва на „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензополучател), а „Сити Интерактив“ ЕООД получава изключителни права по смисъла на чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) върху нематериални активи, а именно 4 хазартни игри (изключителна лицензия).

Правата, които се отстъпват, са: възпроизвеждането на игрите, превеждането на игрите на други
езици, преработката на игрите по смисъла на §2, т. 18 от ДР на ЗАПСП, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до игрите по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко от лицата.

Възнаграждението е с общ размер от 200 000 лв. без ДДС (240 000 с ДДС). Правата се отстъпват за 10 (десет) години от датата на подписване на договора.

Подробности можете да научите от следния документ.