Увеличаване на капитала на дъщерното дружество TIB Consult S.A.C., Перу

След решение на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, на 07.02.2024 г. дружеството записа и придоби по номинална стойност 4 000 000 акции с номинална стойност 1 PEN всяка една от тях от увеличаването на капитала на дъщерното дружество TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (TIB Consult S.A.C.)., Перу.

В резултат на увеличаването на капитала акционерното участие на „Телематик Интерактив България“ АД продължава да бъде 99.99 % от капитала на дъщерното дружеството.

Подробности можете да научите от следния документ.