Дебют на компания от игралния сектор на БФБ

Мило Борисов, собственик на Телематик Интерактив България, обясни в интервю за телевизия Bloomberg защо компанията се листва на Българската фондова борса и какви са плановете за развитие.