Определяне на начална и крайна дата на изплащане на паричния дивидент за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На проведено на 13.07.2022 г. заседание на Съвета на директорите на „Телематик
Интерактив България” АД се взе решение, касаещо изплащане на паричния дивидент за 2021 г.,
определен от Общото събрание на акционерите на проведеното на 23.06.2022 г. заседание.

Линк към Уведомлението