Постановения отказ, № 20220714165929/16.07.2022 г., на Търговския регистър за вписване на увеличение на капитала на „Телематик Интерактив България” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с направени промени в капитала на „Телематик Интерактив България“ АД и постановен първоначално отказ за вписването им в Търговския регистър, към настоящия момент е входирано ново заявление и придружаващи документи, с които да бъдат вписани взетите решения на Общото събрание на дружеството, проведено на 23.06.2022 г. Инвеститорите ще бъдат своевременно информирани за последващите действия от страна на дружеството.

Линк към Уведомлението