ТИБ АД обяви намерение да регистрира акциите на дружеството за търговия на Франкфуртската фондова борса

На заседание на Съвета на директорите на Телематик Интерактив България АД беше взето решение да се предприемат необходимите действия за бъдеща регистрация на акциите на дружеството за търговия на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange). Това решение бе взето в съответствие с визията за развитие на дружеството в средносрочен план, с потенциал за значителен растеж и експанзия на международния пазар, както и за обезпечаване на по-добра ликвидност и привлекателност на акциите на компанията.