Съветът на директорите на Телематик Интерактив България АД реши да се свика извънредно ОСА

Съветът на директорите на Телематик Интерактив България АД взе решение да се свика извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Подробности можете да прочетете тук