Съобщение за придобито ново дъщерно дружество

Телематик Интерактив България АД направи стъпка към стартиране на дейността си в Перу. На 20.10.2022 г. Телематик Интерактив България АД придоби собствеността върху 100% от капитала на новоучреденото дружество в Кюрасао – PALMSBET CURACAO B.V. Дружеството е придобито по номиналната стойност на акциите му,
като стойността на сделката е 1000 евро.
Новото дъщерно дружество ще кандидатства за получаване на лиценз, чрез който ще може да оперира в Перу и други пазари от региона, за които получения в Кюрасао лиценз е валиден. 

Вижте решението във файла тук.