“Телематик” стартира първично публично предлагане на акции на 14 февруари

„Телематик Интерактив България“ ЕАД – собственик на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet, ще стартира първично публично предлагане на акции на 14 февруари, съобщава компанията.

Срокът за подаване на оферти е 14-18 февруари, а резултатите ще бъдат обявени до края на следващия работен ден. Избраният метод за класиране на заявките е book building. Инвеститорите могат да подават оферти чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник, посочва се в съобщението.

Компанията предвижда да увеличи капитала си с 10% чрез емитирането 400 000 нови акции, като очаква да набере около 20 млн. лева.

При наличието на инвеститорски интерес мажоритарният акционер „Елдорадо корпорейшънс“ АД ще предложи за продажба още до 400 000 съществуващи акции.

Заложеният ценови диапазон е между 50 и 75 лева на акция, което означава, че пазарната оценка на „Телематик“ ще достигне между 200 млн. и 300 млн. лева.

При успешно пласиране на всички предложени акции свободно търгуваните ще са 18,2% от капитала, а пазарната капитализация на фрий флоута се очаква да надхвърли 40 млн. лева.

„Телематик Интерактив България“ обяви в края на 2021 г. намеренията си да се листне на Българската фондова борса“ (БФБ). Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта в края на януари.

Набраните средства дружеството ще използва за разширяване на нови пазари, като в процес на подготовка е навлизането на пазара в Перу.

Дружеството е приело дивидентна политика да разпределя не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Освен казино игри и спортни залози „Телематик“ инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.

За деветмесечието на 2021 г. дружеството отчита силен ръст на приходите от залози и услуги – до 53,9 млн. лева в сравнение със 17,638 млн. лева за същия период на 2020 г., което представлява ръст от 205,6% на годишна база. Нетната печалба нараства до 14,4 млн. лева към края на септември 2021 г. в сравнение с 4,937 млн. лева към края на септември 2020 г., или със 191,67%.

За цялата 2020 г. приходите от казино игри и спортни залагания достигат 28,413 млн. лева, като нарастват с 517% в сравнение с 2019 г. Нетната печалба за 2020 г. е в размер на 7,384 млн. лева спрямо само 287 хил. лева за 2019 г.

Компанията прогнозира, че увеличава приходите си почти 38 пъти през последните три години и очаква за 2021 г. да достигнат 78 млн. лева и над 20 млн. лева нетна печалба.