Извънредно Общо Събрание на акционерите на Телематик Интерактив – 19.12.2023 г.

Материали от проведено извънредно общо събрание 19.12.2023 г.

Материали за свикване на Общо събрание на акционерите