Извънредно Общо Събрание на акционерите на Телематик Интерактив – 11.03.2024 г.