Извънредно Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД, 30.11.2022