Извънредно Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД, 14.03.2023