Редовно общо събрание на Телематик Интерактив България АД, 29.06.2023