Уведомление за вътрешна информация във връзка с финансови резултати за месец юли и август на 2022 г.

Уважаеми дами и господа,
Групата на Телематик Интерактив България АД реализира следните финансови резултати
за месец юли и август на 2022 г.:

 • За юли 2022 г. нетната печалба на индивидуална основа е в размер на 2 135 714 лв.
  спрямо 1 754 982 лв. през юли 2021 г., което представлява нарастване от 22 % в сравнение с
  реализираната на индивидуална основа нетна печалба през същия месец 2021 г.;
 • Реализираните нетни приходи на индивидуална основа за юли 2022 г. са в размер на
  8 146 089 лв. спрямо 5 614 538 лв. през същия месец на 2021 г., което представлява увеличение от
  45 % спрямо реализираните на индивидуална основа нетни приходи за същия месец на 2021 г.;
 • За август 2022 г. нетната печалба на индивидуална основа е в размер на 2 438 131 лв.
  спрямо 2 192 743 лв. през август 2021 г., което представлява нарастване от 11 % в сравнение с
  реализираната на индивидуална основа нетна печалба през същия месец 2021 г.;
 • Реализираните нетни приходи на индивидуална основа за август 2022 г. са в размер на
  8 270 746 лв. спрямо 6 243 511 лв. през същия месец на 2021 г., което представлява увеличение от
  32 % спрямо реализираните на индивидуална основа нетни приходи за същия месец на 2021 г.

Линк към Уведомлението