Компанията зад PalmsBet ще се опита да набере поне 20 млн. лв. от БФБ

Първото IPO за 2022 г. в България ще е на компания от хазартния сектор. „Телематик интерактив България“, която управлява платформата за залагания Palmsbet, ще се опита да набере 20 млн. лв от БФБ в понеделник, 14 февруари. Предлагането ще продължи до 18 февруари, като методът е book building. Компанията ще предложи 400 хил. нови обикновени, безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. на цена от 50 до 75 лв. за акция. Паралелно с това при наличието на интерес „Телематик“ ще предложи и 400 хил. съществуващи акции. Така компанията може да набере между 20 и 40 млн. лв., а с допълнителните акции обемът на предлагането ще се удвои, но постъпленията от старите акции ще отидат у съществуващите собственици. Крайни акционери на компанията са Мило и Росина Борисови, които са брат и сестра.

Посредник на IPO-то е „София интернешънъл секюритис“, но инвеститорите могат да подават поръчки през всички лицензирани инвестиционни посредници. „Нашето желание е да постигнем балансирана акционерна структура от индивидуални и институционални инвеститори, както местни, така и чуждестранни, което ще позволи и една добра ликвидност при последващата търговия на БФБ“, каза „Капитал“… (виж повече)