“Телематик Интерактив България” излиза на БФБ с цел прозрачност

Основните мотиви, които стоят зад решението “Телематик Интерактив България” да предложи акции на инвеститорите и да излезе на Българска фондова борса, е стремежът към пълна прозрачност, каза за Forbes България Мило Борисов, основен акционер в компания. “Искаме да покажем, че игралният бизнес е открит и социално отговорен, създаващ доверие сред участниците на пазара,” допълни той.

Росина Борисова и Мило Борисов, Снимка: Елена Ненкова

Компанията ще предложи 400 000 акции от увеличението на капитала си на първично публично предлагане чрез book building с емисионна цена на акциите между 50 и 75 лв. Записването на акциите може да се направи чрез всеки инвестиционен посредник в периода от 14 до 18 февруари тази година.

Очакванията са компанията да набере около 20 млн. лв. при изпълнение на поръчките на минимална цена. При наличието на инвеститорски интерес, мажоритарният акционер „Елдорадо корпорейшънс“ АД ще предложи за продажба още до 400 000 съществуващи акции с цел постигането на по-голяма ликвидност. При успешно пласиране на всички предложени акции свободно-търгувани ще са 18.2% от капитала, а пазарната капитализация на компанията ще бъде между 200 и 300 млн. лв.

“Набирането на допълнителен ресурс от борсата ще позволи на компанията да реализира планове за експанзия както на българския, така и на нови, чужди пазари, като Перу, Украйна, Кения. Това са пазари със значително по-ниска интензивност на конкуренция от утвърдените европейски пазари, а и са познати на компанията, която има вече присъствие чрез местни офиси там. В2В сегментът е вече представен в тези пазари и продукта на компанията е познат на публиката,” каза още Мило Борисов.

Мениджър по предлагането на акции е ИП „София Интернешънъл Секюритиз“. Обявяването на резултатите от подписката ще бъде извършено на 21 февруари.

Проспектът за публичното предлагане на акции на “Телематик Интерактив България” бе потвърден от Комисията за финансов надзор в края на януари. Капиталът на Дружеството се увеличава от 4 млн. лева на до 4.4 млн. лева, чрез издаване на до 400 000 обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев.

“Дългосрочната ни цел е листване на компанията на европейска борса, като първата стъпка в тази посока е излизане на БФБ с цел набиране на опит и история като публична компания. Считаме, че това е важен фактор за успех при излизане на международна борса,” допълни Борисов.

 “Телематик Интерактив България” е лицензиран оператор на хазартни игри онлайн. Компанията оперира на българския пазар под търговската марка ПалмсБет и предлага онлайн слот игри, казино на живо, бинго и игри на маса, както и спортни залози.

Едноличен собственик на капитала на емитента е „Елдорадо Корпорейшън“ АД , което пряко и чрез дъщерни дружества оперира игрални зали за хазартни игри и казина в България и Кения. Краен действителен собственик на капитала са Мило Борисов и неговата сестра Росина Борисова.

Чрез дъщерното си дружество, „СиТи интерактив“ ЕООД, компанията предлага ползването на слот игри и платформа на онлайн казино оператори и онлайн платформи във всички юрисдикции, в които онлайн залаганията не са забранени от закона. Чрез своите контрагенти, игрите на „СиТи интерактив“ са представени в над 100 държави на всички континенти, се посочва в документите на компанията. 

Според данните от проспекта на компанията, консолидираните приходи за 9-месечието на миналата година са 54 млн. лв., а нетната печалба е 14.4 млн. лв. Очакванията са за цялата 2021 г. приходите да достигнат 78 млн. лв. с над 20 млн. лв. нетна печалба, или рентабилност от около 27%.

До момента “Телематик Интерактив България” генерира приходите си изцяло от българския пазар, но до края на 2022 г. се планира да оперира и в Кения, Перу и Украйна. В напреднал етап е подготовката за навлизането на пазара в Перу, а в следващите 12 месеца се планира да започне дейност и в Украйна. “С навлизането на нови пазари ще се осигури потенциал за растеж като същевременно съществуващият бизнес предоставя стабилна база за развитие. В този смисъл инвестицията в Телематик Интерактив може да се гледа като комбинация от инвестиция в стойност и растеж,” каза Мило Борисов.

Дружеството е приело като дивидентна политика да разпределя не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Това ще бъде първото предлагане на акции на основният пазар на Българска фондова борса от почти две години насам. В средата на  2020 г. “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” предложи съществуващи акции на инвеститорите, а по-рано същата година “Илевън Кепитъл” направи първично публично предлагане.