„Телематик“ ще разпредели част от печалбата си за 2021 г. и сред новите акционери

Tелематик интерактив България“ ще разпредели поне 40% от печалбата си за миналата година, което означава, че от това ще се възползват и новите акционери, които запишат книжа в предстоящото публично предлагане. Това стана ясно при представяне на емисията от ръководството и акционерите. Печалбата за деветмесечието на 2021 г. е малко над 14 млн. лв., но точният размер на разпределение и самият дивидент ще са ясни преди общото събрание, което трябва да се проведе до юни тази година. На него ще бъде приет и новият устав на компанията. Компанията е приела в бъдеще да разпределя поне 40% от печалбата си, като на презентацията в четвъртък беше уточнено след въпрос на участник, че това ще засегне и финансовия резултат за 2021 г.

Предлагането на акции на „Телематик интерактив България“, която управлява платформата за залагания Palmsbet започва в понеделник 14 февруари и ще продължи до 18 февруари, като методът е book building. Компанията ще предложи 400 хил. нови обикновени, безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. на цена от 50 до 75 лв. за акция. Паралелно с това при наличието на интерес „Телематик“ ще предложи и 400 хил. съществуващи акции. Така компанията може да набере между 20 и 40 млн. лв., а с допълнителните акции обемът на предлагането ще се удвои, но постъпленията от старите акции ще отидат у съществуващите собственици. Крайни акционери на компанията са Мило и Росина Борисови.. (Виж повече)