Дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД сключи сделка със „СиТи Гейминг“ АД за придобиване на игрално съдържание

Дъщерното дружество на Телематик Интерактив България АД – „СиТи Интерактив“ ЕООД, сключи сделка със „СиТи Гейминг“ АД за придобиване на нематериални активи – 5 хазартни игри, на обща стойност 250 000 лв. без ДДС.

Повече за сделката можете да прочетете в приложеното Уведомление.