Телематик Интерактив България вече е публична компания

Акциите на компанията Телематик Интерактив се търгуват на Българската фондова борса.

Търговията с акции на „Телематик Интерактив България“ АД започва днес, 22.03, на Българска фондова борса (БФБ). Стартът на листването беше оповестено по време на традиционната церемония с удряне на камбанка.В събитието участваха основният акционер на Телематик Интерактив България АД Мило Борисов, изпълнителният директор на компанията Лъчезар Петров и доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„Приветстваме Телематик Интерактив България на БФБ с уважение към мотивите на компанията да стане публична, а именно стремежът й към пълна прозрачност и декларирано желание да покаже, че игралният бизнес е открит, социално отговорен и създаващ доверие“, каза  доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard. Телематик Интерактив България получи заявки за над 16 млн. лв. по време на първичното публично предлагане на дружеството. Подписката за набиране на средства приключи на 18 февруари, като бяха обработени 434 заявки за над 320 000 акции. След регистрацията на емисията, пазарната капитализация на Телематик Интерактив България надхвърли 200 млн. лв., което ще нареди дружеството сред 20-те най-големи компании на БФБ.

„Дебютът ни на фондовата борса, е поредна стъпка в развитието на Телематик Интерактив България  и показва готовността за разширяване на бизнес възможностите ни. Нашият стремеж винаги е бил пълна прозрачност в дейността ни и с излизането на борсата засилваме доверието към нас сред участниците на пазара, което ни помага да постигнем дългосрочните си цели за развитие“, обясни Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив България АД.

Компанията вече отчете консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 15.40 млн. лв. за периода 01 януари – 28 февруари.2022 г. което е ръст от 36.8% в сравнение със същия период на 2021 г. Реализираната консолидирана нетна печалба за януари е в размер на 4.43 млн. лв., което е увеличение от 38.2% спрямо реализирания консолидиран резултат преди облагане с данъци за месец януари 2021 г.