Сключени договори в изпълнение на взето решение на извънредното Общо събрание на акционерите на 30.11.2022

Телематик Интерактив България АД обяви, че са сключени всички договори, за които беше взето решение на Общото събрание, проведено на 30 ноември 2022 г.

Повече информация